Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

77.31 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34 Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35 Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI