Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.21 Wytwarzanie paliw gazowych
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23 Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI