Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12 Przesyłanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13 Dystrybucja energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14 Handel energią elektryczną
35.14.Z Handel energią elektryczną

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI