Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 10

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.1MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE
10.11MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
10.11.1Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.11Mięso z bydła świeże lub schłodzone
10.11.11.0Mięso z bydła świeże lub schłodzone
15.11.11-40.00, 15.11.11-90.00
10.11.12Mięso ze świń świeże lub schłodzone
10.11.12.0Mięso ze świń świeże lub schłodzone
15.11.13-30.00, 15.11.13-50.00, 15.11.13-90.00
10.11.13Mięso z owiec świeże lub schłodzone
10.11.13.0Mięso z owiec świeże lub schłodzone
15.11.15-00.00
10.11.14Mięso z kóz świeże lub schłodzone
10.11.14.0Mięso z kóz świeże lub schłodzone
15.11.17-00.00
10.11.15Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.15.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
15.11.18-00.00
10.11.2Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
10.11.20.0Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone
15.11.19-00.00
10.11.3Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne
10.11.31Mięso z bydła zamrożone
10.11.31.0Mięso z bydła zamrożone
15.11.12-00.00
10.11.32Mięso ze świń zamrożone
10.11.32.0Mięso ze świń zamrożone
15.11.14-30.00, 15.11.14-50.00, 15.11.14-90.00
10.11.33Mięso z owiec zamrożone
10.11.33.0Mięso z owiec zamrożone
15.11.16-00.00
10.11.34Mięso z kóz zamrożone
10.11.34.0Mięso z kóz zamrożone
15.11.17-00.00
10.11.35Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
10.11.35.0Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone
15.11.18-00.00
10.11.39Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
10.11.39.0Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone
01.25.22-00.00, 15.11.19-00.00, 15.12.13-00.00
10.11.4Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz
10.11.41Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
10.11.41.0Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży
15.11.21-00.00
10.11.42Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.42.0Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych
15.11.24-00.00
10.11.43Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
10.11.43.0Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych
15.11.25-00.00
10.11.44Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
10.11.44.0Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt
15.11.26-00.00
10.11.45Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
10.11.45.0Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt
15.11.27-00.00
10.11.5Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
10.11.50.0Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń
15.11.30-40.00, 15.11.30-60.00, 15.11.30-70.00
10.11.6Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
10.11.60.0Odpady zwierzęce surowe, niejadalne
15.11.40-30.00, 15.11.40-90.00
10.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
10.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego
15.11.99-00.00
10.12MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.12.1Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10.12.10Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
10.12.10.0Mięso z drobiu świeże lub schłodzone
15.12.11-13.00, 15.12.11-15.00, 15.12.11-17.00, 15.12.11-30.00, 15.12.11-55.00, 15.12.11-57.00
10.12.2Mięso z drobiu zamrożone
10.12.20Mięso z drobiu zamrożone
10.12.20.0Mięso z drobiu zamrożone (z wył. 0207 14 99) (z wył. 0207 27 99) (z wył. 0207 36 90)
15.12.12-13.00, 15.12.12-15.00, 15.12.12-17.00, 15.12.12-53.00, 15.12.12-55.00, 15.12.12-57.00, 15.12.12-75.00
10.12.3Tłuszcz z drobiu
10.12.30Tłuszcz z drobiu
10.12.30.0Tłuszcz z drobiu
15.12.14-00.00
10.12.4Podroby jadalne z drobiu
10.12.40Podroby jadalne z drobiu
10.12.40.0Podroby jadalne z drobiu
15.12.11-70.00, 15.12.12-71.00
10.12.5Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.50Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
10.12.50.0Pióra, puch, pierze i skóry ptaków
15.12.20-00.00
10.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
10.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu
15.12.99-00.00
10.13WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE
10.13.1Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi
10.13.11Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
10.13.11.0Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka)
15.13.11-10.00, 15.13.11-30.00, 15.13.11-50.00
10.13.12Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
10.13.12.0Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone
15.13.11-70.00
10.13.13Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
10.13.13.0Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
15.13.11-90.00
10.13.14Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
10.13.14.0Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi
15.13.12-13.10, 15.13.12-13.90, 15.13.12-15.10, 15.13.12-15.90
10.13.15Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
10.13.15.0Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów
15.13.12-23.00, 15.13.12-25.00, 15.13.12-33.00, 15.13.12-35.00, 15.13.12-43.00, 15.13.12-45.00, 15.13.12-53.00, 15.13.12-59.00, 15.13.12-60.00, 15.13.12-90.00
10.13.16Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
10.13.16.0Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki
15.13.13-00.00
10.13.9Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.13.91Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
10.13.91.0Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem
15.13.90-00.00
10.13.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
10.13.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe
15.13.99-00.00
10.2RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.20.1Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone
10.20.11Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
10.20.11.0Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone
15.20.11-90.00
10.20.12Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
10.20.12.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone
15.20.11-30.00
10.20.13Ryby zamrożone
10.20.13.0Ryby zamrożone
15.20.12-10.00, 15.20.12-30.00
10.20.14Filety rybne zamrożone
10.20.14.0Filety rybne zamrożone
15.20.12-70.00
10.20.15Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
10.20.15.0Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione
15.20.12-90.00
10.20.16Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
10.20.16.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone
15.20.12-50.00
10.20.2Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru
10.20.21Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
10.20.21.0Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone
15.20.13-30.00
10.20.22Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
10.20.22.0Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne
15.20.13-10.00
10.20.23Ryby suszone, solone lub w solance
10.20.23.0Ryby suszone, solone lub w solance
15.20.13-70.00
10.20.24Ryby wędzone, włączając filety
10.20.24.0Ryby wędzone, włączając filety
15.20.13-53.00, 15.20.13-55.00, 15.20.13-59.00
10.20.25Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
10.20.25.0Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych
15.20.14-11.00, 15.20.14-12.00, 15.20.14-13.00, 15.20.14-14.00, 15.20.14-15.00, 15.20.14-16.00, 15.20.14-17.00, 15.20.14-19.00, 15.20.14-30.00
10.20.26Kawior i namiastki kawioru
10.20.26.0Kawior i namiastki kawioru
15.20.14-51.00, 15.20.14-59.00
10.20.3Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane
10.20.31Skorupiaki zamrożone
10.20.31.0Skorupiaki zamrożone
15.20.15-30.00
10.20.32Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10.20.32.0Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
15.20.15-53.00, 15.20.15-59.00
10.20.33Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
10.20.33.0Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone
15.20.15-59.00
10.20.34Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
10.20.34.0Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób
15.20.16-00.00
10.20.4Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10.20.41Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
10.20.41.0Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne
15.20.17-00.00
10.20.42Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
10.20.42.0Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
15.20.18-00.00
10.20.9Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.91Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
10.20.91.0Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
15.20.90-00.00
10.20.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
10.20.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków
15.20
10.3OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.31.1Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane
10.31.11Ziemniaki zamrożone
10.31.11.0Ziemniaki zamrożone
15.31.11-00.00, 15.31.12-50.00
10.31.12Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
10.31.12.0Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone
15.31.12-10.00
10.31.13Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
10.31.13.0Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
15.31.12-30.10, 15.31.12-30.20
10.31.14Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.31.14.0Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.31.12-70.00, 15.31.12-90.00
10.31.9Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.31.91Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
10.31.91.0Gotowanie ziemniaków i wyrobów z ziemniaków oraz pozostałe usługi związane z ich przyrządzaniem
15.31.90-00.00
10.31.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
10.31.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków
15.31
10.32SOKI Z OWOCÓW I WARZYW
10.32.1Soki z owoców i warzyw
10.32.11Sok pomidorowy
10.32.11.0Sok pomidorowy
15.32.10-24.00
10.32.12Sok pomarańczowy
10.32.12.0Sok pomarańczowy
15.32.10-13.00, 15.32.10-15.00, 15.32.10-40.20
10.32.13Sok grejpfrutowy
10.32.13.0Sok grejpfrutowy
15.32.10-21.00, 15.32.10-40.20
10.32.14Sok ananasowy
10.32.14.0Sok ananasowy
15.32.10-23.00, 15.32.10-40.20
10.32.15Sok winogronowy
10.32.15.0Sok winogronowy
15.32.10-25.00, 15.32.10-40.20
10.32.16Sok jabłkowy
10.32.16.0Sok jabłkowy
15.32.10-26.00, 15.32.10-40.10
10.32.17Mieszaniny soków z owoców i warzyw
10.32.17.0Mieszaniny soków z owoców i warzyw
15.32.10-30.00, 15.32.10-40.20
10.32.19Pozostałe soki z owoców i warzyw
10.32.19.0Pozostałe soki z owoców i warzyw
15.32.10-22.00, 15.32.10-29.10, 15.32.10-29.20, 15.32.10-40.20
10.32.9Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
10.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw
15.32.99-00.00
10.39POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE
10.39.1Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.11Warzywa zamrożone
10.39.11.0Warzywa zamrożone (z wył. 0710 10 00)
15.33.11-00.10, 15.33.11-00.20
10.39.12Warzywa zakonserwowane tymczasowo
10.39.12.0Warzywa zakonserwowane tymczasowo
15.33.12-00.00
10.39.13Warzywa suszone, włączając grzyby
10.39.13.0Warzywa suszone, włączając grzyby (z wył. 0712 90 05)
15.33.13-30.00, 15.33.13-50.00, 15.33.13-90.10, 15.33.13-90.90
10.39.14Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
10.39.14.0Warzywa i owoce, krojone i zapakowane
01.41.11-00.00, 15.33.14-23.00, 15.33.14-30.00, 15.33.14-40.00, 15.33.14-61.00, 15.33.14-64.00, 15.33.14-65.00, 15.33.14-66.00, 15.33.14-67.00, 15.33.14-90.00
10.39.15Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.15.0Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
15.33.14-63.00, 15.33.14-64.00
10.39.16Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.16.0Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
15.33.14-62.00
10.39.17Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
10.39.17.0Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
15.33.14-23.00, 15.33.14-25.00, 15.33.14-27.00, 15.33.14-30.00, 15.33.14-40.00, 15.33.14-61.00, 15.33.14-65.00, 15.33.14-66.00, 15.33.14-67.00, 15.33.14-90.00
10.39.18Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
10.39.18.0Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym
15.33.15-00.00
10.39.2Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane
10.39.21Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.21.0Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie
10.39.22Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
10.39.22.0Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
15.33.22-30.00, 15.33.22-90.00
10.39.23Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
10.39.23.0Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób
15.33.23-30.00, 15.33.23-90.00
10.39.24Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
10.39.24.0Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia
15.33.24-00.00, 15.33.25-30.00
10.39.25Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
10.39.25.0Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane
15.33.25-10.00, 15.33.25-20.10 , 15.33.25-20.20, 15.33.25-20.30, 15.33.25-20.90, 15.33.25-30.00, 15.33.25-50.10, 15.33.25-50.20, 15.33.25-50.90, 15.33.26-00.00
10.39.3Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10.39.30Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
10.39.30.0Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne
15.33.30-00.00
10.39.9Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.91Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
10.39.91.0Gotowanie owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków) oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem i konserwowaniem
15.33.90-00.00
10.39.99Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
10.39.99.0Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw, z wyłączeniem ziemniaków
15.33
10.4OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE
10.41OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW
10.41.1Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe
10.41.11Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
10.41.11.0Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób
15.41.11-30.00
10.41.12Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
10.41.12.0Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich
15.41.11-50.00
10.41.19Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.19.0Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.41.11-90.00
10.41.2Oleje roślinne surowe
10.41.21Olej sojowy surowy
10.41.21.0Olej sojowy surowy
15.41.12-10.10 , 15.41.12-10.20
10.41.22Olej z orzeszków ziemnych surowy
10.41.22.0Olej z orzeszków ziemnych surowy
15.41.12-20.00
10.41.23Oliwa z oliwek surowa
10.41.23.0Oliwa z oliwek surowa
01.13.24-00.10, 15.41.12-30.00, 15.42.11-39.00
10.41.24Olej słonecznikowy surowy
10.41.24.0Olej słonecznikowy surowy
15.41.12-40.10, 15.41.12-40.30
10.41.25Olej z nasion bawełny surowy
10.41.25.0Olej z nasion bawełny surowy
15.41.12-50.00
10.41.26Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
10.41.26.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
15.41.12-60.10 , 15.41.12-60.20 , 15.41.12-60.30 , 15.41.12-60.40
10.41.27Olej palmowy surowy
10.41.27.0Olej palmowy surowy
15.41.13-10.00, 15.41.13-50.00
10.41.28Olej kokosowy surowy
10.41.28.0Olej kokosowy surowy
15.41.13-30.00
10.41.29Pozostałe surowe oleje roślinne
10.41.29.0Pozostałe surowe oleje roślinne
15.41.12-40.20, 15.41.12-40.30, 15.41.13-50.00, 15.41.13-70.00, 15.42.11-70.00, 15.42.12-80.00
10.41.3Linters bawełniany
10.41.30Linters bawełniany
10.41.30.0Linters bawełniany
15.41.20-00.00
10.41.4Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.41Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
10.41.41.0Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych
15.41.31-30.00, 15.41.31-50.00, 15.41.31-70.00, 15.41.31-90.00
10.41.42Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
10.41.42.0Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy
15.41.32-00.00
10.41.5Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości
10.41.51Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.51.0Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.11-10.10, 15.42.11-10.20, 15.42.11-10.30
10.41.52Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.52.0Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.11-20.00
10.41.53Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.53.0Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
01.13.24-00.10, 15.42.11-31.00, 15.42.11-39.00
10.41.54Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.54.0Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.11-40.10, 15.42.11-40.20, 15.42.11-40.30
10.41.55Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.55.0Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.11-50.00
10.41.56Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.56.0Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.11-60.20, 15.42.11-60.30, 15.42.11-60.40, 15.42.11-60.50, 15.42.11-60.60
10.41.57Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.57.0Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.12-10.00
10.41.58Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
10.41.58.0Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
15.42.12-20.00
10.41.59Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
10.41.59.0Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicz
15.42.11-40.10, 15.42.11-40.40, 15.42.11-70.00, 15.42.12-30.00, 15.42.12-40.00, 15.42.12-50.00, 15.42.12-60.00
10.41.6Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
10.41.60.0Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
15.42.13-30.00, 15.42.13-50.00
10.41.7Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.71Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
10.41.71.0Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)
15.42.20-30.00
10.41.72Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
10.41.72.0Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych
15.42.20-50.00
10.41.9Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.41.99Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
10.41.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów
15.41.99-00.00, 15.42.99-00.00
10.42MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE
10.42.1Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10.42.10Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
10.42.10.0Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
15.43.10-30.00, 15.43.10-50.00
10.42.9Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.99Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.42.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
15.43.99-00.00
10.5WYROBY MLECZARSKIE
10.51MLEKO I PRZETWORY MLECZNE
10.51.1Mleko płynne przetworzone i śmietana
10.51.11Mleko płynne przetworzone
10.51.11.0Mleko płynne przetworzone
15.51.11-30.00, 15.51.11-40.00, 15.51.11-60.00
10.51.12Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
10.51.12.0Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone
15.51.12-00.00
10.51.2Mleko w postaci stałej
10.51.21Mleko odtłuszczone w proszku
10.51.21.0Mleko odtłuszczone w proszku
15.51.20-30.00
10.51.22Mleko pełne w proszku
10.51.22.0Mleko pełne w proszku
15.51.20-60.00
10.51.3Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.30Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
10.51.30.0Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
15.51.30-30.00, 15.51.30-50.00, 15.51.30-70.00
10.51.4Sery i twarogi
10.51.40Sery i twarogi
10.51.40.0Sery i twarogi
15.51.40-30.00, 15.51.40-50.00, 15.51.40-70.00
10.51.5Pozostałe wyroby mleczarskie
10.51.51Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
10.51.51.0Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
15.51.51-04.00, 15.51.51-08.00
10.51.52Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
10.51.52.0Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
15.51.52-43.00, 15.51.52-45.00, 15.51.52-47.00, 15.51.52-63.00, 15.51.52-65.00
10.51.53Kazeina
10.51.53.0Kazeina
15.51.53-00.00
10.51.54Laktoza i syrop laktozowy
10.51.54.0Laktoza i syrop laktozowy
15.51.54-00.00
10.51.55Serwatka
10.51.55.0Serwatka
15.51.55-33.00, 15.51.55-40.00
10.51.56Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.51.56.0Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.51.55-90.00
10.51.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.51.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
10.51.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów
15.51.99-00.00
10.52LODY
10.52.1Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.10Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
10.52.10.0Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne
15.52.10-00.00
10.52.9Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.52.99Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
10.52.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów
15.52.99-00.00
10.6PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY SKROBIOWE
10.61PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10.61.1Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10.61.11Ryż łuskany
10.61.11.0Ryż łuskany
15.61.10-00.00
10.61.12Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
10.61.12.0Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany
15.61.40-30.00, 15.61.40-50.00
10.61.2Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki
10.61.21Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
10.61.21.0Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
15.61.21-00.10, 15.61.21-00.20
10.61.22Mąka z pozostałych zbóż
10.61.22.0Mąka z pozostałych zbóż
15.61.22-00.10, 15.61.22-00.20, 15.61.22-00.90
10.61.23Mąka i mączka z suszonych części roślin
10.61.23.0Mąka i mączka z suszonych części roślin
15.61.23-00.00
10.61.24Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
10.61.24.0Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich
15.61.24-00.00
10.61.3Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.31Kasze i mączki z pszenicy
10.61.31.0Kasze i mączki z pszenicy
15.61.31-33.00, 15.61.31-35.00
10.61.32Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.61.32.0Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.61.32-30.10, 15.61.32-30.20, 15.61.32-30.30, 15.61.32-30.40, 15.61.32-30.50, 15.61.32-30.60, 15.61.32-30.70, 15.61.32-30.90, 15.61.32-40.00, 15.61.32-50.00
10.61.33Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
10.61.33.0Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
15.61.33-33.10, 15.61.33-33.20, 15.61.33-33.30, 15.61.33-33.40, 15.61.33-33.50, 15.61.33-33.90, 15.61.33-35.00, 15.61.33-51.00, 15.61.33-53.00, 15.61.33-55.00
10.61.4Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.40Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
10.61.40.0Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin
15.61.50-30.00, 15.61.50-50.00, 15.61.50-90.00
10.61.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.61.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
10.61.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż
15.61.99-00.00
10.62SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE
10.62.1Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.11Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
10.62.11.0Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
15.62.22-11.00, 15.62.22-13.00, 15.62.22-15.00, 15.62.22-19.00, 15.62.22-30.00, 15.62.22-50.00, 15.62.22-70.00
10.62.12Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
10.62.12.0Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.
15.62.23-00.00
10.62.13Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.62.13.0Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.62.21-10.10, 15.62.21-10.20, 15.62.21-10.30, 15.62.21-10.90, 15.62.21-20.10, 15.62.21-20.20, 15.62.21-20.30, 15.62.21-20.40, 15.62.21-20.90, 15.62.21-30.00, 15.62.21-90.10, 15.62.21-90.30, 15.62.21-90.40, 15.62.21-90.90
10.62.14Olej kukurydziany
10.62.14.0Olej kukurydziany
15.62.10-30.00, 15.62.10-50.00
10.62.2Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.20Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
10.62.20.0Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
15.62.30-00.00
10.62.9Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.99Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
10.62.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych
15.62.99-00.00
10.7WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE
10.71PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.71.1Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka
10.71.11Pieczywo świeże
10.71.11.0Pieczywo świeże
15.81.11-00.10, 15.81.11-00.20, 15.81.11-00.30, 15.81.11-00.90
10.71.12Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
10.71.12.0Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże
15.81.12-00.00
10.71.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.71.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.71.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek
15.81.99-00.00
10.72SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA
10.72.1Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka
10.72.11Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
10.72.11.0Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
15.82.11-30.00, 15.82.11-50.00
10.72.12Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
10.72.12.0Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle
15.82.12-30.00, 15.82.12-53.00, 15.82.12-55.00, 15.82.12-57.00, 15.82.12-59.00
10.72.19Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
10.72.19.0Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane
15.82.13-10.00, 15.82.13-20.00, 15.82.13-40.00, 15.82.13-50.00, 15.82.13-90.00
10.72.9Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.99Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
15.82.99-00.00
10.73MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE WYROBY MĄCZNE
10.73.1Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne
10.73.11Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
10.73.11.0Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne
15.85.11-30.00, 15.85.11-50.00
10.73.12Kuskus
10.73.12.0Kuskus
15.85.12-50.00
10.73.9Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.99Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.73.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
15.85.99-00.00
10.8POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
10.81CUKIER
10.81.1Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa
10.81.11Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
10.81.11.0Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej
15.83.11-00.00
10.81.12Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
10.81.12.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących
15.83.12-30.00, 15.83.12-90.00
10.81.13Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
10.81.13.0Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy
15.83.13-30.00, 15.83.13-50.00
10.81.14Melasa
10.81.14.0Melasa
15.83.14-30.00, 15.83.14-50.00
10.81.2Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10.81.20Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
10.81.20.0Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
15.83.20-00.00
10.81.9Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10.81.99Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
10.81.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru
15.83.99-00.00
10.82KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE
10.82.1Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy
10.82.11Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
10.82.11.0Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona
15.84.11-00.00
10.82.12Masło, tłuszcz i olej kakaowe
10.82.12.0Masło, tłuszcz i olej kakaowe
15.84.12-00.00
10.82.13Proszek kakaowy niesłodzony
10.82.13.0Proszek kakaowy niesłodzony
15.84.13-00.00
10.82.14Proszek kakaowy słodzony
10.82.14.0Proszek kakaowy słodzony
15.84.14-00.00
10.82.2Czekolada i wyroby cukiernicze
10.82.21Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10.82.21.0Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
15.84.21-33.00, 15.84.21-35.00, 15.84.21-37.00, 15.84.21-50.00, 15.84.21-70.00, 15.84.21-90.00
10.82.22Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
10.82.22.0Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego
15.84.22-33.00, 15.84.22-35.00, 15.84.22-39.00, 15.84.22-43.00, 15.84.22-45.00, 15.84.22-53.00, 15.84.22-55.00, 15.84.22-60.00, 15.84.22-70.00, 15.84.22-80.00, 15.84.22-90.00
10.82.23Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
10.82.23.0Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao
15.84.23-10.00, 15.84.23-20.00, 15.84.23-30.00, 15.84.23-53.00, 15.84.23-55.00, 15.84.23-63.00, 15.84.23-65.00, 15.84.23-73.00, 15.84.23-75.00, 15.84.23-83.00, 15.84.23-90.00
10.82.24Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
10.82.24.0Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem
15.84.24-00.00
10.82.3Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10.82.30Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
10.82.30.0Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao
15.84.30-00.00
10.82.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
15.84.99-00.00
10.83KAWA I HERBATA PRZETWORZONE
10.83.1Kawa i herbata przetworzone
10.83.11Kawa palona i kawa bezkofeinowa
10.83.11.0Kawa palona i kawa bezkofeinowa
15.86.11-30.00, 15.86.11-50.00, 15.86.11-70.00
10.83.12Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
10.83.12.0Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy
15.86.12-10.00, 15.86.12-30.00, 15.86.12-50.00, 15.86.12-70.00, 15.86.12-80.00
10.83.13Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg
10.83.13.0Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg
15.86.13-00.00
10.83.14Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
10.83.14.0Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)
15.86.14-00.00
10.83.15Napary (herbatki) ziołowe
10.83.15.0Napary (herbatki) ziołowe
15.86.15-00.00
10.83.9Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10.83.99Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
10.83.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty
15.86.99-00.00
10.84PRZYPRAWY
10.84.1Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
10.84.11Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
10.84.11.0Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego
15.87.11-30.00, 15.87.11-90.00
10.84.12Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
10.84.12.0Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda
15.87.12-10.00, 15.87.12-30.00, 15.87.12-53.00, 15.87.12-55.00, 15.87.12-70.00
10.84.2Przyprawy przetworzone
10.84.21Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
10.84.21.0Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
15.87.20-00.00
10.84.22Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
10.84.22.0Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone
15.87.20-00.00
10.84.23Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
10.84.23.0Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone
15.87.20-00.00
10.84.3Sól spożywcza
10.84.30Sól spożywcza
10.84.30.0Sól spożywcza
14.40.10-00.10, 14.40.10-00.20, 14.40.10-00.30, 14.40.10-00.40, 14.40.10-00.90
10.84.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10.84.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
10.84.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw
15.87.99-00.00
10.85GOTOWE POSIŁKI I DANIA
10.85.1Gotowe posiłki i dania
10.85.11Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
10.85.11.0Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi
15.13.12-23.00, 15.13.12-25.00, 15.13.12-33.00, 15.13.12-35.00, 15.13.12-53.00, 15.13.12-60.00, 15.13.12-90.00
10.85.12Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
10.85.12.0Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków
15.20.14-11.00, 15.20.14-12.00, 15.20.14-13.00, 15.20.14-14.00, 15.20.14-15.00, 15.20.14-16.00, 15.20.14-17.00, 15.20.14-19.00, 15.20.14-30.00
10.85.13Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
10.85.13.0Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw
15.33.14-23.00, 15.33.14-25.00, 15.33.14-27.00, 15.33.14-30.00, 15.33.14-40.00, 15.33.14-61.00, 15.33.14-62.00, 15.33.14-63.00, 15.33.14-64.00, 15.33.14-65.00, 15.33.14-66.00, 15.33.14-67.00, 15.33.14-90.00
10.85.14Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
10.85.14.0Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych
15.85.12-33.00, 15.85.12-35.00
10.85.19Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
10.85.19.0Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną
15.89.14-99.00
10.85.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10.85.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
10.85.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań
15.85.99-00.00
10.86PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA
10.86.1Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10.86.10Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
10.86.10.0Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna
15.88.10-10.00, 15.88.10-30.00, 15.88.10-50.00, 15.88.10-60.00, 15.88.10-70.10, 15.88.10-70.20, 15.88.10-70.90
10.86.9Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10.86.99Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
10.86.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej
15.88.99-00.00
10.89POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10.89.1Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.11Zupy i buliony oraz przetwory z nich
10.89.11.0Zupy i buliony oraz przetwory z nich
15.89.11-00.00
10.89.12Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
10.89.12.0Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja
15.89.12-30.00, 15.89.12-50.00
10.89.13Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
10.89.13.0Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia
15.89.13-33.00, 15.89.13-35.00, 15.89.13-39.00, 15.89.13-50.00, 15.89.13-70.00
10.89.14Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
10.89.14.0Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych
15.13.12-70.00
10.89.15Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
10.89.15.0Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące
15.89.20-00.00
10.89.19Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane
10.89.19.0Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wył. 2106 90 98)
15.62.21-40.00, 15.62.21-50.00, 15.62.21-90.20, 15.89.14-31.00, 15.89.14-39.00, 15.89.14-91.00, 15.89.14-99.00
10.89.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10.89.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
10.89.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
15.89.99-00.00
10.9GOTOWE PASZE I GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
10.91GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
10.91.1Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10.91.10Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
10.91.10.0Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)
15.71.10-10.00, 15.71.10-30.11, 15.71.10-30.12, 15.71.10-30.21, 15.71.10-30.29, 15.71.10-30.31, 15.71.10-30.32, 15.71.10-30.40, 15.71.10-30.90
10.91.2Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10.91.20Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
10.91.20.0Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
15.71.20-00.00
10.91.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.91.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
10.91.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich
15.71.99-00.00
10.92GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
10.92.1Gotowa karma dla zwierząt domowych
10.92.10Gotowa karma dla zwierząt domowych
10.92.10.0Gotowa karma dla zwierząt domowych
15.72.10-30.10, 15.72.10-30.20, 15.72.10-30.30, 15.72.10-60.00
10.92.9Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.99Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
10.92.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych
15.72.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI