Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja F

dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
0 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
42.11DROGI I AUTOSTRADY; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
42.11.1Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10.0Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
42.12.1Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.10Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.10.0Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
42.13.1Mosty i tunele
42.13.10Mosty i tunele
42.13.10.0Mosty i tunele
42.13.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.13.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.2RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.21RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
42.21.1Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle
42.21.11Rurociągi przesyłowe
42.21.11.0Rurociągi przesyłowe
42.21.12Sieci rozdzielcze
42.21.12.0Sieci rozdzielcze
42.21.13Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.13.0Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.21.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.22.1Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
42.22.11Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.11.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.12Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.12.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.13Elektrownie
42.22.13.0Elektrownie
42.22.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.9POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.91POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
42.91.1Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.10Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.10.0Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.91.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
42.99.1Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
42.99.11Obiekty produkcyjne i górnicze
42.99.11.0Obiekty produkcyjne i górnicze
42.99.12Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.12.0Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.19Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.19.0Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.99.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników
Stewardesa, pielęgniarka, sprzątaczka, a nawet ochroniarz. Wszyscy mogą być przedsiębiorcami. Najczęściej jednak tylko na niby. Samozatrudnienie i prowadzenie własnej firmy wybiera coraz więcej Polaków. Z analiz wynika, że to nie tylko eksplozja przedsiębiorczości, a wciąż efekt "wypychania" z umów o pracę.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI