Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 17

PAPIER I WYROBY Z PAPIERU

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 PAPIER I WYROBY Z PAPIERU
17.1MASA WŁÓKNISTA, PAPIER I TEKTURA
17.11MASA WŁÓKNISTA
17.11.1Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych
17.11.11Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
17.11.11.0Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
21.11.11-00.00
17.11.12Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.12.0Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
21.11.12-13.00, 21.11.12-53.00, 21.11.12-55.00
17.11.13Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
17.11.13.0Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
21.11.13-13.00, 21.11.13-15.00, 21.11.13-53.00, 21.11.13-55.00
17.11.14Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
17.11.14.0Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych
21.11.14-15.00, 21.11.14-19.00, 21.11.14-30.10, 21.11.14-30.20, 21.11.14-30.30, 21.11.14-30.40, 21.11.14-30.70, 21.11.14-30.90, 21.11.14-50.00
17.11.9Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
17.11.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej
21.11.99-00.00
17.12PAPIER I TEKTURA
17.12.1Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych
17.12.11Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
17.12.11.0Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach
21.12.11-50.00
17.12.12Papier i tektura czerpane
17.12.12.0Papier i tektura czerpane
21.12.12-00.00
17.12.13Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
17.12.13.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet
21.12.13-10.00, 21.12.13-30.00, 21.12.13-55.00, 21.12.13-59.00
17.12.14Pozostały papier i tektura do celów graficznych
17.12.14.0Pozostały papier i tektura do celów graficznych
21.12.14-10.00, 21.12.14-35.00, 21.12.14-39.00, 21.12.14-50.00, 21.12.14-70.00
17.12.2Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
17.12.20.0Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych
21.12.21-30.00, 21.12.21-55.00, 21.12.21-57.00, 21.12.21-90.00
17.12.3Papier do produkcji tektury falistej
17.12.31Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
17.12.31.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony
21.12.22-50.00
17.12.32Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
17.12.32.0Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
21.12.22-90.00
17.12.33Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
17.12.33.0Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną
21.12.24-00.00
17.12.34Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
17.12.34.0Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną
21.12.24-00.00
17.12.35"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
17.12.35.0"Testliner" - papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
21.12.25-20.00, 21.12.25-40.00
17.12.4Pozostały papier niepowleczony
17.12.41Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
17.12.41.0Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony
21.12.23-15.00, 21.12.23-19.00, 21.12.23-33.10, 21.12.23-33.20, 21.12.23-33.30, 21.12.23-33.90, 21.12.23-50.00
17.12.42Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.42.0Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.30-10.00, 21.12.30-61.00, 21.12.30-65.00, 21.12.30-69.00
17.12.43Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
17.12.43.0Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy
21.12.30-30.00, 21.12.30-40.00
17.12.44Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
17.12.44.0Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach
21.12.30-20.00
17.12.5Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.51Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
17.12.51.0Tektura niepowleczona, szara wewnątrz
21.12.23-35.10, 21.12.23-35.20, 21.12.23-35.90, 21.12.23-37.10, 21.12.23-37.20, 21.12.23-37.90
17.12.59Pozostała tektura niepowleczona
17.12.59.0Pozostała tektura niepowleczona
21.12.23-35.10, 21.12.23-35.20, 21.12.23-35.90, 21.12.23-37.10, 21.12.23-37.20, 21.12.23-37.90
17.12.6Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
17.12.60.0Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste
21.12.40-10.00, 21.12.40-30.00, 21.12.40-50.00, 21.12.40-70.00
17.12.7Papier i tektura przetworzone
17.12.71Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
17.12.71.0Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane
21.12.51-00.00
17.12.72Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
17.12.72.0Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane
21.12.52-30.00, 21.12.52-50.00
17.12.73Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
17.12.73.0Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi
21.12.53-35.00, 21.12.53-37.00, 21.12.53-60.00, 21.12.53-75.00, 21.12.53-79.00
17.12.74Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.74.0Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00
17.12.75Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.75.0Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00
17.12.76Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
17.12.76.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach
21.12.55-30.00, 21.12.55-50.00, 21.12.55-90.00
17.12.77Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
17.12.77.0Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach
21.12.56-33.00, 21.12.56-35.00, 21.12.56-55.00, 21.12.56-59.00, 21.12.56-70.00, 21.12.57-00.00
17.12.78Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.78.0Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-30.00, 21.12.54-59.00
17.12.79Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
17.12.79.0Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych
21.12.54-53.00, 21.12.54-55.00, 21.12.54-70.10, 21.12.54-70.20, 21.12.54-70.90
17.12.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
17.12.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury
21.12.99-00.00
17.2WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.21PAPIER FALISTY I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
17.21.1Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury
17.21.11Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
17.21.11.0Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
21.21.11-00.00
17.21.12Worki i torby z papieru
17.21.12.0Worki i torby z papieru
21.21.12-30.10, 21.21.12-30.20, 21.21.12-50.10, 21.21.12-50.20
17.21.13Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
17.21.13.0Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
21.21.13-00.00
17.21.14Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
17.21.14.0Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
21.21.14-00.00
17.21.15Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
17.21.15.0Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury
21.21.15-30.00, 21.21.15-50.00
17.21.9Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.21.99Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
17.21.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań, z papieru i tektury
21.21.99-00.00
17.22ARTYKUŁY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, TOALETOWE I SANITARNE, Z PAPIERU
17.22.1Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru
17.22.11Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.11.0Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
21.22.11-10.00, 21.22.11-33.00, 21.22.11-35.00, 21.22.11-50.00
17.22.12Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.22.12.0Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
17.54.31-30.00, 17.54.31-50.10, 17.54.31-50.20, 17.54.31-50.30, 17.54.31-50.40, 17.54.31-50.90, 21.22.12-10.10, 21.22.12-10.20, 21.22.12-10.30, 21.22.12-10.90, 21.22.12-30.10, 21.22.12-30.20, 21.22.12-50.00, 21.22.12-90.00
17.22.13Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
17.22.13.0Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury
21.22.13-00.00
17.22.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
17.22.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru
21.22.99-00.00
17.23ARTYKUŁY PIŚMIENNE
17.23.1Artykuły piśmienne
17.23.11Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
17.23.11.0Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny
21.23.11-13.00, 21.23.11-15.00, 21.23.11-17.00, 21.23.11-19.00, 21.23.11-30.00, 21.23.11-50.00
17.23.12Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
17.23.12.0Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych
21.23.12-30.00, 21.23.12-50.00, 21.23.12-70.00
17.23.13Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
17.23.13.0Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
22.22.20-13.00, 22.22.20-15.00, 22.22.20-17.00, 22.22.20-19.00, 22.22.20-30.00, 22.22.20-50.00, 22.22.20-75.00, 22.22.20-79.00, 22.22.20-80.00, 22.22.20-90.00
17.23.14Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
17.23.14.0Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane
21.23.13-50.00
17.23.9Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
17.23.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych
21.23.99-00.00
17.24TAPETY
17.24.1Tapety
17.24.11Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
17.24.11.0Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne
21.24.11-10.00, 21.24.11-30.00, 21.24.11-50.00, 21.24.11-90.00
17.24.12Pokrycia ścienne tekstylne
17.24.12.0Pokrycia ścienne tekstylne
21.24.12-00.10, 21.24.12-00.20, 21.24.12-00.30
17.24.9Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
17.24.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet
21.24.99-00.00
17.29POZOSTAŁE WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY
17.29.1Pozostałe wyroby z papieru i tektury
17.29.11Etykiety z papieru i tektury
17.29.11.0Etykiety z papieru i tektury
21.25.12-35.00, 21.25.12-39.00, 21.25.12-55.00, 21.25.12-59.00
17.29.12Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
17.29.12.0Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej
21.25.13-00.00
17.29.19Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
17.29.19.0Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.25.11-00.00, 21.25.14-13.00, 21.25.14-15.00, 21.25.14-20.00, 21.25.14-30.00, 21.25.14-51.00, 21.25.14-55.00, 21.25.14-57.00, 21.25.14-70.00, 21.25.14-80.00
17.29.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
17.29.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury
21.25.99-00.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników Biznesmeni na niby. Nie wezmą kredytów, nie zatrudnią pracowników
Stewardesa, pielęgniarka, sprzątaczka, a nawet ochroniarz. Wszyscy mogą być przedsiębiorcami. Najczęściej jednak tylko na niby. Samozatrudnienie i prowadzenie własnej firmy wybiera coraz więcej Polaków. Z analiz wynika, że to nie tylko eksplozja przedsiębiorczości, a wciąż efekt "wypychania" z umów o pracę.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI