Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 29

POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 POJAZDY SAMOCHODOWE (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI), PRZYCZEPY I NACZEPY
29.1POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10POJAZDY SAMOCHODOWE, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.10.1Silniki spalinowe wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.11Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.11.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.12Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.12.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.13Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.13.0Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów
29.10.2Samochody osobowe
29.10.21Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1500 cm3
29.10.21.0Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej <= 1500 cm3
29.10.22Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
29.10.22.0Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1500 cm3
29.10.23Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.23.0Samochody osobowe nowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.24Pozostałe samochody osobowe
29.10.24.0Pozostałe samochody osobowe
29.10.3Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
29.10.30Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
29.10.30.0Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób
29.10.4Pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
29.10.41Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.41.0Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym
29.10.42Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
29.10.42.0Pojazdy samochodowe nowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli
29.10.43Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
29.10.43.0Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep
29.10.44Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
29.10.44.0Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki
29.10.5Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, z wyłączeniem motocykli
29.10.51Żurawie samochodowe i samojezdne
29.10.51.0Żurawie samochodowe i samojezdne
29.10.52Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
29.10.52.0Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik
29.10.59Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.10.59.0Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.10.9Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.10.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
29.2NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY
29.20NADWOZIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRZYCZEPY I NACZEPY
29.20.1Nadwozia do pojazdów silnikowych
29.20.10Nadwozia do pojazdów silnikowych
29.20.10.0Nadwozia do pojazdów silnikowych
29.20.2Przyczepy i naczepy; kontenery
29.20.21Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu
29.20.21.0Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub kilkoma środkami transportu
29.20.22Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
29.20.22.0Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
29.20.23Pozostałe przyczepy i naczepy
29.20.23.0Pozostałe przyczepy i naczepy
29.20.3Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
29.20.30Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
29.20.30.0Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego
29.20.4Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
29.20.40Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
29.20.40.0Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych
29.20.5Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
29.20.50Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
29.20.50.0Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych)
29.20.9Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
29.20.99Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
29.20.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
29.3CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW
29.31WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE DO POJAZDÓW
29.31.1Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
29.31.10Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających
29.31.2Pozostałe wyposażenie elektryczne do pojazdów oraz części do nich
29.31.21Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.22Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.22.0Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.3Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.31.30Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.31.9Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
29.31.99Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
29.31.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
29.32POZOSTAŁE CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
29.32.1Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
29.32.10Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
29.32.10.0Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
29.32.2Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.20Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.3Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.30Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.9Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego; usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; usł
29.32.91Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
29.32.91.0Usługi związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego
29.32.92Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.92.0Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
29.32.99Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
29.32.99.0Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Antoni Macierewicz bierze w kamasze prywatne firmy. Nawet nie zamkniesz biznesu bez zgody MON Antoni Macierewicz bierze w kamasze prywatne firmy. Nawet nie zamkniesz biznesu bez zgody MON
Część wcześniejszych zapisów zostało nieco złagodzonych, ale i tak propozycje MON budzą duże wątpliwości biznesu i ekspertów gospodarczych.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI