Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja C

dział 18

USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO
0 USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.1USŁUGI POLIGRAFICZNE I USŁUGI POKREWNE ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM
22.11.99-00.00
18.11USŁUGI DRUKOWANIA GAZET
22.11.99-00.00
18.11.1Usługi drukowania gazet
22.11.99-00.00
18.11.10Usługi drukowania gazet
22.11.99-00.00
18.11.10.0Usługi drukowania gazet
22.21.10-00.00
18.12POZOSTAŁE USŁUGI POLIGRAFICZNE
22.11.99-00.00
18.12.1Pozostałe usługi poligraficzne
22.11.99-00.00
18.12.11Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
22.11.99-00.00
18.12.11.0Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp.
22.22.11-00.00
18.12.12Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
22.11.99-00.00
18.12.12.0Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych
22.22.12-30.00, 22.22.12-50.00
18.12.13Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
22.11.99-00.00
18.12.13.0Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu
22.22.12-30.00, 22.22.12-50.00, 22.22.32-20.00
18.12.14Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
22.11.99-00.00
18.12.14.0Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych
22.22.31-00.00
18.12.15Usługi drukowania etykiet i metek
22.11.99-00.00
18.12.15.0Usługi drukowania etykiet i metek
22.11.99-00.00
18.12.16Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice
22.11.99-00.00
18.12.16.0Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice
22.22.32-90.00
18.12.19Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.11.99-00.00
18.12.19.0Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane
22.11.99-00.00
18.13USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO DRUKU I WSPOMAGAJĄCE DRUKOWANIE; WYROBY W RODZAJU STOSOWANYCH DO DRUKOWANIA
22.11.99-00.00
18.13.1Usługi związane z przygotowaniem do druku
22.11.99-00.00
18.13.10Usługi związane z przygotowaniem do druku
22.11.99-00.00
18.13.10.0Usługi związane z przygotowaniem do druku
22.24.10-00.00
18.13.2Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
22.11.99-00.00
18.13.20Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
22.11.99-00.00
18.13.20.0Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania
22.24.20-00.10, 22.24.20-00.20, 22.24.20-00.30, 22.24.20-00.40, 22.24.20-00.90
18.13.3Usługi wspomagające drukowanie
22.11.99-00.00
18.13.30Usługi wspomagające drukowanie
22.11.99-00.00
18.13.30.0Usługi wspomagające drukowanie
22.25.10-00.00
18.14USŁUGI INTROLIGATORSKIE I PODOBNE USŁUGI
22.11.99-00.00
18.14.1Usługi introligatorskie i podobne usługi
22.11.99-00.00
18.14.10Usługi introligatorskie i podobne usługi
22.11.99-00.00
18.14.10.0Usługi introligatorskie i podobne usługi
22.23.10-10.00, 22.23.10-30.00, 22.23.10-50.00
18.2USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20USŁUGI REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
18.20.1Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.10Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
18.20.10.0Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych
22.31.10-10.00, 22.31.10-30.00, 22.31.10-50.00, 22.31.10-70.00
18.20.2Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.20Usługi reprodukcji nagrań wideo
18.20.20.0Usługi reprodukcji nagrań wideo
22.32.10-50.00, 22.32.10-70.00
18.20.3Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
18.20.30Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
18.20.30.0Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji
22.33.10-30.00, 22.33.10-50.00, 22.33.10-70.00
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI