Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja M

dział 69

USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE
0 USŁUGI PRAWNE, RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I DORADZTWA PODATKOWEGO
69.1USŁUGI PRAWNE
69.10USŁUGI PRAWNE
69.10.1Usługi prawne
69.10.11Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.11.0Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.12.0Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.13.0Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.14.0Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.15Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.15.0Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.16Usługi notarialne
69.10.16.0Usługi notarialne
69.10.17Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.17.0Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.18Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.18.0Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.19Pozostałe usługi prawne
69.10.19.0Pozostałe usługi prawne
69.2USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO
69.20USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU; USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO
69.20.1Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.10Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.10.0Usługi w zakresie audytu finansowego
69.20.2Usługi rachunkowo-księgowe
69.20.21Usługi sprawdzania rachunków
69.20.21.0Usługi sprawdzania rachunków
69.20.22Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
69.20.22.0Usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych
69.20.23Usługi w zakresie księgowości
69.20.23.0Usługi w zakresie księgowości
69.20.24Usługi sporządzania listy płac
69.20.24.0Usługi sporządzania listy płac
69.20.29Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.20.29.0Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
69.20.3Usługi doradztwa podatkowego
69.20.31Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.31.0Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.32Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.32.0Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.4Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40.0Usługi zarządzania masą upadłościową
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.