Firma

Zakładam firmę

Znaki towarowe

RADIO ZET

Pełna nazwa: RADIO ZET
Znak graficzny:
Rodzaj znaku towarowego
Słowno-graficzny
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
Zgłaszający/UprawnionyRADIO ZET Spółka z o. o.WarszawaPL
Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
WIE24.154
WIE27.54
WIE29.14
Publikacje
TypData publikacjiNumer
WUP28-02-200004/2000
Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
16
35
38
41
42
Wykaz towarów papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty,katalogi, broszury, naklejki i nalepki periodyki, czasopisma, materiały szkoleniowe i instruktażowe,kalendarze, papeteria, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuy biurowe; agencja reklamowa, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicznej, opracowywanie i produkcja reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie informacji, przetwarzanie informacji, zarzadzanie zbiorami informatycznymi; rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, obrót programami,opracowywanie i przekazywanie wiadomości agencja informacyjna,usługi związane z pozyskiwaniem informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianiem; agencja impresaryjna, agencja artystczna, produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udostępnianie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań; usługi w zakresie administrowania dobrami, biuro redakcyjne, usługi w zakresie opracowywania reportaży i tłumaczeń, organizowanie wystaw, doradztwo i ekspertyzy oraz raporty naukowo-badawcze w dziedzinie mediów;
Decyzje
DataTyp decyzji
27-08-2006Wygaśnięcie prawa ochronnego
Szukaj znaków towarowychPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI