FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Białystok

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
Tel. +48 85 652-56-45
Fax. +48 85 664-74-11
http:// www.iph.bialystok.pl
e-mail: biuro@iph.bialystok.pl