FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

Gliwice

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231-99-79
Fax. +48 32 238-96-30
http:// www.riph.com.pl
e-mail: riph@riph.com.pl