FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Koszalin

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Mickiewicza 26
75-950 Koszalin
Tel. +48 94 348-86-45
Fax. +48 94 342-30-03
http:// www.kiph.com.pl
e-mail:  kiph@kiph.com.pl