FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Poznań

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
Tel. +48 61 851-78-48, 851-78-49
Fax. +48 61 851-78-28
http:// www.pcc.org.pl
e-mail: izba@pcc.org.pl