FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Rybnik

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
ul. Rynek 12
44-200 Rybnik
Tel. +48 32 422-11-68, 423-75-66, 423-76-15
Fax. +48 32 422-11-68,
http:// www.izbaph.rybnik.pl
e-mail: biuro@izbaph.rybnik