FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

Rzeszów

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24/47
35-060 Rzeszów
Tel. +48 17 854-90-50
Fax. +48 17 854-90-49, 854-90-51
http:// www.iph.rzeszow.org.pl
e-mail: iph@rwa.pl