FirmaZnajdź adresIzby gospodarcze

regionalne

Zachodnia Izba Gospodarcza

Wrocław

Zachodnia Izba Gospodarcza
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław
Tel. +48 71 795-06-56/58
Fax. +48 71 795-06-57
http:// www.zig.pl
e- mail: biuro@zig.pl