FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy Bartoszyce

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

Siedziba Bartoszyce 11-200
ul. Bohaterów Warszawy 5
Telefony 0-89 762-62-11
Faks 0-89 762-54-10
Konta bankowe
NBP O/O Olsztyn
d.
CIT12101013970080062221000000
VAT59101013970080062222000000
PIT09101013970080062223000000
d.j.b.
in.d03101013970080062227000000
j.b.
wyd.47101013970080062230000000
doch.94101013970080062231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI