FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Bełchatów

Urząd Skarbowy w Bełchatowie

Siedziba Bełchatów 97-400
ul. J. Piłsudskiego 18
Telefony 0-44 632-49-86
Faks 0-44 632-30-63
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT71101013711411232221000000
VAT21101013711411232222000000
PIT68101013711411232223000000
d.j.b.
in.d62101013711411232227000000
j.b.
wyd.09101013711411232230000000
doch.56101013711411232231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI