FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podlaskie

Urząd Skarbowy Białystok

Podlaski Urząd Skarbowy

Siedziba Białystok 15-404
ul. Młynowa 21 A
Telefony 0-85 878-87-03
Faks 0-85 878-87-02
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT35101010490042552221000000
VAT82101010490042552222000000
PIT32101010490042552223000000
d.j.b.
in.d26101010490042552227000000
j.b.
wyd.70101010490042552230000000
doch.20101010490042552231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

Siedziba Białystok 15-219
ul. Świętojańska 13
Telefony 0-85 732-08-20
Faks 0-85 741-63-18
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT95101010490071392221000000
VAT45101010490071392222000000
PIT92101010490071392223000000
d.j.b.
in.d86101010490071392227000000
j.b.
wyd.33101010490071392230000000
doch.80101010490071392231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Siedziba Białystok 15-502
ul. Plażowa 17
Telefony 0-85 878-51-000-85 743-30-100-85 743-36-40
Faks 0-85 741-34-89
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT19101010490026002221000000
VAT66101010490026002222000000
PIT16101010490026002223000000
d.j.b.
in.d10101010490026002227000000
j.b.
wyd.54101010490026002230000000
doch.04101010490026002231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI