FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Bielsko-Biała

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej

Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Warszawska 45
Telefony 0-33 499-84-00
Faks 0-33 499-84-01
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT72101012120059912221000000
VAT22101012120059912222000000
PIT69101012120059912223000000
d.j.b.
in.d63101012120059912227000000
j.b.
wyd.10101012120059912230000000
doch.57101012120059912231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku Białej

Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Sixta 17
Telefony 0-33 499-82-00
Faks 0-33 499-82-21
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT67101012120049102221000000
VAT17101012120049102222000000
PIT64101012120049102223000000
d.j.b.
in.d58101012120049102227000000
j.b.
wyd.05101012120049102230000000
doch.52101012120049102231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku Białej

Siedziba Bielsko-Biała 43-300
ul. Gen. Maczka 73
Telefony 0-33 499-80-00
Faks 0-33 499-81-00
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT84101012120056562221000000
VAT34101012120056562222000000
PIT81101012120056562223000000
d.j.b.
in.d75101012120056562227000000
j.b.
wyd.22101012120056562230000000
doch.69101012120056562231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI