FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Biłgoraj

Urząd Skarbowy w Biłgoraju

Siedziba Biłgoraj 23-400
ul. T. Kościuszki 78
Telefony 0-84 686-87-00
Faks 0-84 686-87-01
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT55101013390224772221000000
VAT05101013390224772222000000
PIT52101013390224772223000000
d.j.b.
in.d46101013390224772227000000
j.b.
wyd.90101013390224772230000000
doch.40101013390224772231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: