FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Bolesławiec

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Siedziba Bolesławiec 59-700
ul. Garncarska 10
Telefony (0 75) 646-52-00
Faks (0 75) 646-52-01
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT20101016740004332221000000
VAT67101016740004332222000000
PIT17101016740004332223000000
d.j.b.
in.d11101016740004332227000000
j.b.
wyd.55101016740004332230000000
doch.05101016740004332231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: