FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Brzeziny

Urząd Skarbowy w Brzezinach

Siedziba Brzeziny 95-060
ul. Sienkiewicza 16
Telefony 0-46 874-21-05
Faks 0-46 874-21-77
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT26101013710014142221000000
VAT73101013710014142222000000
PIT23101013710014142223000000
d.j.b.
in.d17101013710014142227000000
j.b.
wyd.61101013710014142230000000
doch.11101013710014142231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI