FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Busko-Zdrój

Urząd Skarbowy w Busku - Zdroju

Siedziba Busko-Zdrój 28-100
ul. 12-go Stycznia 17
Telefony 0-41 378-10-69
Faks 0-41 378-33-69 wew. 66
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT04101012380800992221000000
VAT51101012380800992222000000
PIT98101012380800992223000000
d.j.b.
in.d92101012380800992227000000
j.b.
wyd.39101012380800992230000000
doch.86101012380800992231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI