FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

kujawsko-pomorskie

Urząd Skarbowy Bydgoszcz

Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy

Siedziba Bydgoszcz 85-236
ul. Grunwaldzka 50
Telefony 0-52 583-84-00
Faks 0-52 583-84-06
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT09101010780052812221000000
VAT56101010780052812222000000
PIT06101010780052812223000000
d.j.b.
in.d97101010780052812227000000
j.b.
wyd.44101010780052812230000000
doch.91101010780052812231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Siedziba Bydgoszcz 85-032
ul. Tadeusza Rejtana 5
Telefony 0-52 345-68-84
Faks 0-52 345-68-69
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT09101010780060572221000000
VAT56101010780060572222000000
PIT06101010780060572223000000
d.j.b.
in.d97101010780060572227000000
j.b.
wyd.44101010780060572230000000
doch.91101010780060572231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Siedziba Bydgoszcz 85-822
ul. Wojska Polskiego 20b
Telefony 0-52 363-33-66
Faks 0-52 372-79-52
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT42101010780050632221000000
VAT89101010780050632222000000
PIT39101010780050632223000000
d.j.b.
in.d33101010780050632227000000
j.b.
wyd.77101010780050632230000000
doch.27101010780050632231000000
Uwagi

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Siedziba Bydgoszcz 85-950
ul. Fordońska 77
Telefony 0-52 584-82-86
Faks 0-52 584-82-94
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT93101010780000262221000000
VAT43101010780000262222000000
PIT90101010780000262223000000
d.j.b.
in.d84101010780000262227000000
j.b.
wyd.31101010780000262230000000
doch.78101010780000262231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI