Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Bytom

Urząd Skarbowy w Bytomiu

Siedziba Bytom 41-902
ul. Wrocławska 92
Telefony 0-32 281-00-81
Faks 0-32 389-60-08
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT46101012123051052221000000
VAT93101012123051052222000000
PIT43101012123051052223000000
d.j.b.
in.d37101012123051052227000000
j.b.
wyd.81101012123051052230000000
doch.31101012123051052231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: