FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Chełm

Urząd Skarbowy w Chełmie

Siedziba Chełm 22-100
ul. Obłońska 20a
Telefony 0-82 565-02-01
Faks 0-82 564-33-31
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT88101013390137232221000000
VAT38101013390137232222000000
PIT85101013390137232223000000
d.j.b.
in.d79101013390137232227000000
j.b.
wyd.26101013390137232230000000
doch.73101013390137232231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE