FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Cieszyn

Urząd Skarbowy w Cieszynie

Siedziba Cieszyn 43-400
ul. I. Kraszewskiego 4
Telefony 0-33 852-63-00
Faks 0-33 852-63-30
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT91101012120027852221000000
VAT41101012120027852222000000
PIT88101012120027852223000000
d.j.b.
in.d82101012120027852227000000
j.b.
wyd.29101012120027852230000000
doch.76101012120027852231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE