FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Częstochowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Siedziba Częstochowa 42-200
ul. Rolnicza 33
Telefony 0-34 325-57-350-34 325-57-50
Faks 0-34 325-57-70
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT24101012120014142221000000
VAT71101012120014142222000000
PIT21101012120014142223000000
d.j.b.
in.d15101012120014142227000000
j.b.
wyd.59101012120014142230000000
doch.09101012120014142231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

Siedziba Częstochowa 42-200
ul. Tkacka 3
Telefony 0-34 378-61-00
Faks 0-34 361-95-02
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT06101012120016742221000000
VAT53101012120016742222000000
PIT03101012120016742223000000
d.j.b.
in.d94101012120016742227000000
j.b.
wyd.41101012120016742230000000
doch.88101012120016742231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI