FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Dąbrowa Górnicza

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Siedziba Dąbrowa Górnicza 41-300
ul. Krasińskiego 33a
Telefony 0-32 295-90-00
Faks 0-32 295-90-70
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT41101012123054792221000000
VAT88101012123054792222000000
PIT38101012123054792223000000
d.j.b.
in.d32101012123054792227000000
j.b.
wyd.76101012123054792230000000
doch.26101012123054792231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI