FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Dąbrowa Tarnowska

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Siedziba Dąbrowa Tarnowska 33-200
ul. Berka Joselewicza 5
Telefony (0-14) 642-20-31
Faks (014) 642 55 31
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT79101012700028152221000000
VAT29101012700028152222000000
PIT76101012700028152223000000
d.j.b.
in.d70101012700028152227000000
j.b.
wyd.17101012700028152230000000
doch.64101012700028152231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI