FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Drawsko Pomorskie

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

Siedziba Drawsko Pomorskie 78-500
ul. Piłsudskiego 35
Telefony 0-94 363-34-31
Faks 0-94 363-23-68
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT40101015990176462221000000
VAT87101015990176462222000000
PIT37101015990176462223000000
d.j.b.
in.d31101015990176462227000000
j.b.
wyd.75101015990176462230000000
doch.25101015990176462231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI