FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Drezdenko

Urząd Skarbowy w Drezdenku

Siedziba Drezdenko 66-530
ul. Pierwszej Brygady 21
Telefony 0-95 763-73-00
Faks 0-95 763-73-02
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT68101017040059462221000000
VAT18101017040059462222000000
PIT65101017040059462223000000
d.j.b.
in.d59101017040059462227000000
j.b.
wyd.06101017040059462230000000
doch.53101017040059462231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE