FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Gliwice

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

Siedziba Gliwice 44-100
ul. Góry Chełmskiej 15
Telefony 0-32 339-66-00
Faks 0-32 231-30-69
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT32101012123055122221000000
VAT79101012123055122222000000
PIT29101012123055122223000000
d.j.b.
in.d23101012123055122227000000
j.b.
wyd.67101012123055122230000000
doch.17101012123055122231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach

Siedziba Gliwice 44-100
ul. Młodego Hutnika 2
Telefony 0-32 33-99-800
Faks 0-32 270-40-17
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT72101012123185252221000000
VAT22101012123185252222000000
PIT69101012123185252223000000
d.j.b.
in.d63101012123185252227000000
j.b.
wyd.10101012123185252230000000
doch.57101012123185252231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE