FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Głogów

Urząd Skarbowy w Głogowie

Siedziba Głogów 67-200
ul. Mickiewicza 53
Telefony 0-76 72-72-450
Faks 0-76 72-72-401
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT09101016740006352221000000
VAT56101016740006352222000000
PIT06101016740006352223000000
d.j.b.
in.d97101016740006352227000000
j.b.
wyd.44101016740006352230000000
doch.91101016740006352231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI