FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

opolskie

Urząd Skarbowy Głubczyce

Urząd Skarbowy w Głubczycach

Siedziba Głubczyce 48-100
ul. Fabryczna 2
Telefony 0-77 485-30-51
Faks 0-77 485-24-37
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT14101014010048192221000000
VAT61101014010048192222000000
PIT11101014010048192223000000
d.j.b.
in.d05101014010048192227000000
j.b.
wyd.49101014010048192230000000
doch.96101014010048192231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI