FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Gniezno

Urząd Skarbowy w Gnieźnie

Siedziba Gniezno 62-200
ul. Spichrzowa 4
Telefony 0-61 423-77-00
Faks 0-61 426-48-85
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT03101014690013422221000000
VAT50101014690013422222000000
PIT97101014690013422223000000
d.j.b.
in.d91101014690013422227000000
j.b.
wyd.38101014690013422230000000
doch.85101014690013422231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: