FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Goleniów

Urząd Skarbowy w Goleniowie

Siedziba Goleniów 72-100
Pl. Lotników 1
Telefony 0-91 432-15-00
Faks 0-91 418-25-98
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT57101015990056852221000000
VAT07101015990056852222000000
PIT54101015990056852223000000
d.j.b.
in.d48101015990056852227000000
j.b.
wyd.92101015990056852230000000
doch.42101015990056852231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI