FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

kujawsko-pomorskie

Urząd Skarbowy Golub-Dobrzyń

Urząd Skarbowy w Golubiu Dobrzyniu

Siedziba Golub-Dobrzyń 87-400
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1A
Telefony 0-56 491 80 20 do 43
Faks 0-56 491 80 49
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT89101010780053112221000000
VAT39101010780053112222000000
PIT86101010780053112223000000
d.j.b.
in.d80101010780053112227000000
j.b.
wyd.27101010780053112230000000
doch.74101010780053112231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI