FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podlaskie

Urząd Skarbowy Grajewo

Urząd Skarbowy w Grajewie

Siedziba Grajewo 19-203
ul. Elewatorska 8
Telefony 0-86 272-32-45
Faks 0-86 272-28-08
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT35101010490017332221000000
VAT82101010490017332222000000
PIT32101010490017332223000000
d.j.b.
in.d26101010490017332227000000
j.b.
wyd.70101010490017332230000000
doch.20101010490017332231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE