FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podlaskie

Urząd Skarbowy Hajnówka

Urząd Skarbowy w Hajnówce

Siedziba Hajnówka 17-200
ul. 3 maja 34
Telefony 0-85 682-00-00
Faks 0-85 682-00-01
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT39101010490057602221000000
VAT86101010490057602222000000
PIT36101010490057602223000000
d.j.b.
in.d30101010490057602227000000
j.b.
wyd.74101010490057602230000000
doch.24101010490057602231000000
Uwagi
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI