FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Janów Lubelski

Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim

Siedziba Janów Lubelski 23-300
ul. Wojska Polskiego 32
Telefony 0-15 872-03-59
Faks 0-15 872-24-66
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT21101013390001302221000000
VAT68101013390001302222000000
PIT18101013390001302223000000
d.j.b.
in.d12101013390001302227000000
j.b.
wyd.56101013390001302230000000
doch.06101013390001302231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI