FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Jędrzejów

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie

Siedziba Jędrzejów 28-300
ul. 11-go Listopada 33
Telefony 041 386-40-06
Faks 0-41 386-24-43
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT90101012380802042221000000
VAT40101012380802042222000000
PIT87101012380802042223000000
d.j.b.
in.d81101012380802042227000000
j.b.
wyd.28101012380802042230000000
doch.75101012380802042231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI