Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Jelenia Góra

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze

Siedziba Jelenia Góra 58-500
ul. Wolności 121
Telefony 0-75 64-73-500
Faks 0-75 64-73-537
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT06101016740008402221000000
VAT53101016740008402222000000
PIT03101016740008402223000000
d.j.b.
in.d94101016740008402227000000
j.b.
wyd.41101016740008402230000000
doch.88101016740008402231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: