FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Kamień Pomorski

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim

Siedziba Kamień Pomorski 72-400
ul. Mieszka I 5b
Telefony 0-91 382-00-54
Faks 0-91 382-19-46
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT87101015990056722221000000
VAT37101015990056722222000000
PIT84101015990056722223000000
d.j.b.
in.d78101015990056722227000000
j.b.
wyd.25101015990056722230000000
doch.72101015990056722231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI