FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Kazimierza Wielka

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej

Siedziba Kazimierza Wielka 28-500
ul. Kościuszki 16
Telefony 0-41 350-11-30
Faks 0-41 350-11-40
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT08101012380857752221000000
VAT55101012380857752222000000
PIT05101012380857752223000000
d.j.b.
in.d96101012380857752227000000
j.b.
wyd.43101012380857752230000000
doch.90101012380857752231000000
Uwagi
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE