FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

opolskie

Urząd Skarbowy Kędzierzyn Koźle

Urząd Skarbowy w Kędzierzynie Koźlu

Siedziba Kędzierzyn Koźle 47-224
ul. Piotra Skargi 19
Telefony 0-77 406-17-00
Faks 0-77 406-17-11
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT61101014010047762221000000
VAT11101014010047762222000000
PIT58101014010047762223000000
d.j.b.
in.d52101014010047762227000000
j.b.
wyd.96101014010047762230000000
doch.46101014010047762231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE