FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy Kętrzyn

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

Siedziba Kętrzyn 11-400
ul. Powstańców Warszawy 13
Telefony 0-89 751-32-04
Faks 0-89 751-41-14
Konta bankowe
NBP O/O Olsztyn
d.
CIT80101013970080802221000000
VAT30101013970080802222000000
PIT77101013970080802223000000
d.j.b.
in.d71101013970080802227000000
j.b.
wyd.18101013970080802230000000
doch.65101013970080802231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI