FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Kielce

Świętokrzyski Urząd Skarbowy

Siedziba Kielce 25-647
ul. Częstochowska 20
Telefony 0-41 3647 507
Faks 0-41 3647 550
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT38101012380857622221000000
VAT85101012380857622222000000
PIT35101012380857622223000000
d.j.b.
in.d29101012380857622227000000
j.b.
wyd.73101012380857622230000000
doch.23101012380857622231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Siedziba Kielce 25-647
ul. Częstochowska 20
Telefony 0-41 368-36-50
Faks 0-41 368-48-51
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT05101012380850102221000000
VAT52101012380850102222000000
PIT02101012380850102223000000
d.j.b.
in.d93101012380850102227000000
j.b.
wyd.40101012380850102230000000
doch.87101012380850102231000000
Uwagi

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Siedziba Kielce 25-661
ul. Wróbla 17
Telefony 0-41 365-71-29
Faks 0-41 345-58-49
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT29101012380803632221000000
VAT76101012380803632222000000
PIT26101012380803632223000000
d.j.b.
in.d20101012380803632227000000
j.b.
wyd.64101012380803632230000000
doch.
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI